Turneringer

Hjemme i pinsen?

Publisert: 13. mai 2017  av Kjell Birkelund

Vi håper på dårligere skiføre og bedre for golf. Rød-grønn Greensome 2. pinsedag.For å klare å gjennomføre denne turneringen må vi (dessverre for noen) sette den opp i pinsen.

Spill banen vår på en uvanlig måte! Spill fra uvante utslagssteder gir en anderledes opplevelse!


Det spilles greensome stableford i en samlet parklasse (IKKE krav til mixed, kan være dame/dame, dame/herre eller herre/herre).

Partneren med laveste spillehandicap får 60 % av  sitt spillehandicap. Partneren med høyeste spillehandicap får 40 % av sitt spillehandicap.  Begge partnernes spillehandicap summeres og avrundes. Handicapslagene fordeles etter hullenes indeks.

Det spilles med maks. tillatt handicap på 54.

Greensome er en modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome (annethvert slag på ballen). Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.