Damer

Informasjon - FORMIDDAGSDAMENE 19-POKALKONK./KJEKSTAD-BÆRUM

Dato:tirsdag 5. september 2017 - kl. 1000
Sted:KJEKSTAD
Start påmelding:29. august 2017
Slutt påmelding:4. september 2017 kl. 18:00   (passert)

Beskrivelse