Turneringer

Påmelding

Kjekstad Mini-tour 2

lørdag 27. mai 2017 - kl. 1000

Til turneringslisten

Når du sender påmeldingen, vil du få en kvittering på e-mail som bekrefter at det er riktig person som har sendt påmeldingen. Hvis du ikke mottar noen e-mail, må du ta kontakt med klubben for å høre om din påmelding er registrert.

  • 9 -

Her kan du evt. trekke tilbake din påmelding (ref. epost ved påmelding):