Klubben

Det nye klubbhuset er i rute!

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 1. oktober 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

"Tett" bygg er planlagt innen 1. desember

Arbeidet med det nye klubbhuset går fremover som planlagt og neste etappemål er tett bygg med tak, vegger og vinduer innen 1. desember. Det er entreprenørselskapet Byggaksess AS som står for hovedarbeidene. I tillegg benytter vi GK Inneklima på varme/kjøling/ventilasjon, Viken Elektro på elektro, BK Rør på VVS og Hans Jørgen Jørgensen på  grunnarbeider. Klubben opplever et utmerket samarbeide med disse leverandørene, mye som nok skyldes at alle også har en tilknytning til klubben.
 
Tunet gis også et betydelig løft og en oppstramming. Tee-1 på hovedbanen vil bli innrammet i en flott mur i Røykengranitt og startbod og midlertidig pro-shop skal snart flyttes og frigjøre plass. Området mellom tunet og treningsgreenen får også et løft. Mast er på plass for utendørs belysning av range og treningsgreen, men vi må vente noen uker på en oppgradering fra e-verket før vi får på plass lyset.
 
Vi fikk som forventet ikke tildelt spillemidler til prosjektet i år, så ny søknad er under utarbeidelse. Prosjektet er forhåndsgodkjent for spillemidler og normalt tar det 3-4 år å få utbetalt pengene. Klubben er så heldig at vi har sikret all finansiering gjennom kommunale lånegarantier og sponsing, så arbeidene vil pågå for fullt til planlagt åpning i mars 2019.