Turneringer

Ny hullindeksering på hovedbanen

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 3. januar 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Basert på resultater i 2017 er hullindeksene justert.

Golfbox Tournering lager statistikk på hvordan vi spiller banen. En analyse av spill i 2017 viste at det ikke nødvendigvis var de hullene som hadde lavest indeks vi hadde størst problemer med! Derfor har vi fra 2018 justert noe på hvor vi får tildelt ett eller flere slag. Så får vi håpe at dette stemmer bedre med hvordan vi spiller banen.

Det nye scorekortet viser den nye indekseringen, og ser slik ut: