Turneringer

Paal Kjekstads Minnepokal

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 27. august 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Søndag 2. september - påmeldingsfrist onsdag kl 15:00

Hadde det ikke vært for Paal Kjekstad hadde vi neppe hatt Kjekstad Golfklubb.

Vi sakser fra historieboken vår:

Den første skriftlige opptegnelse vi har fra Kjekstad Golfklubbs historie er datert 1972. Fra dette året foreligger en rapport underskrevet av sekretær i Golfforbundet Einar Horn. Han hadde sammen med daværende grunneier Paal Kjekstad foretatt en befaring for å undersøke mulighetene for anlegg av en fremtidig golfbane i området.

Paal, som i tillegg til å være grunneier var en ivrig golfer, hadde fremsyn på flere felter. Sportsmannen kunne i første rekke oppfylle et idealistisk mål, samtidig som han kunne utnytte sin egen eiendom på en forsvarlig økonomisk måte.

Påbud og restriksjoner gjør det ikke alltid like lett å drive en eiendom av Kjekstads størrelse. Kjekstadmarka har som kjent vært et friluftsområde, til glede for publikum, men også med de problemer dette kan medføre for grunneieren.

I rapporten skriver Horn bl.a. "Gården Kjekstad ligger ved Røyken stasjon i rimelig nærhet av Drammen, Asker, Heggedal og Slemmestad. Det burde være befolkningsunderlag for en golfbane i området. I tillegg er det utvilsomt areal nok til anlegg av en 18 hulls bane. Det er også tilgang til vann".

Det siste har vi virkelig vært glade for i år!

Til påmelding