Banene

Hvordan reparere nedslagsmerker på green

Greenene våre har de siste år vært veldig fine, takket være godt vedlikehold og klipping av Greenkeeperne + at vi spillere generelt tar godt vare på banen.
Desverre ser vi at det fortsatt er nedslagsmerker som ikke er reparert eller nedslagsmerker som ikke er reparert riktig.
Følger du fremgangsmåten nedenfor, og er nøye med å reparere alle nedslagsmerker, så vil vi få enda bedre greener, til felles glede.