Banene

Lokal regler fra 2019

LOKALE REGLER KJEKSTAD GK 2019
Regelnummerne refererer til NGFs forslag til lokale regler.
For fullstendige tekster, se NGFs hjemmeside

A – UTENFOR BANEN OG BANEGRENSER            
Utenfor banen er definert av hvite staker på hull 1 og hull 18

B – STRAFFEOMRÅDER

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker.

B-2.1
     Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet. Se forslag lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ballen droppes.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

B-3   
      Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 7, hull 13 eller hull 16 kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d). Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen. 
Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

E – SPESIELLE FREMGANGSMÅTER FOR FRITAK


E-5
         Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen på hull 18, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde (ny ball).
Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
To anslåtte referansepunkter:
  1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
o Kommet til ro på banen, eller
o Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
  •  b) Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.
Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde
basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:
• En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
• En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:
Begrensninger for plassering av fritaksområde:
 • Må være i det generelle området, og 
• Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.
 
Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:
• Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
• Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).
 
 Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:
• Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
• Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).
 
 En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen på hull 18.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

E-11
       Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 1 eller hull 18, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte). 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 
F – UNORMALE BANEFORHOLD OG INTEGRERTE GJENSTANDER            
Grunn under reparasjon (GUR)
• Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
• Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
• Steinfylte dreneringsgrøfter.
• Maurtuer
 
Uflyttbare hindringer    • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
                                               • Røde og blå merkestaker.
                                               • Alle deler av vanningsanlegg.
                                               • Utslagsmatter for grønn tee.
                                              
F-9.3      Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig. Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

 
ALLE AVSTANDER ER TIL SENTER GREEN
100 meter-merker er røde, 150 meter-merker er gule og sorte/gule staker.

HURTIG SPILL
.
I slagspill anbefales «Ready Golf» på en sikker og ansvarlig måte
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her