Banene

Lokale regler fra 2022

LOKALE REGLER KJEKSTAD GK 2022
Regelnummerne refererer til NGFs forslag til lokale regler.
For fullstendige tekster, se NGFs hjemmeside

A – UTENFOR BANEN OG BANEGRENSER            
Utenfor banen er definert av hvite staker på hull 1 og hull 18.

B – STRAFFEOMRÅDER (Røde straffeområder defineres av røde merker/staker.)
B-2.1 Der en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet og blir liggende i straffeområdet, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet. Se forslag lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ballen droppes.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

B-3 Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 3, hull 4, hull 5, hull 6, hull 7, hull 13, hull 16 eller hull 18, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d). Se forslag lokal regel B-3 for detaljer om den lokale regelen. Husk at du bare har 3 minutter på å lete etter ballen!
Straff for brudd på lokale regel: Generell straff.

E – SPESIELLE FREMGANGSMÅTER FOR FRITAK
E-11 Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 1 eller hull 18, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte). 
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F – UNORMALE BANEFORHOLD OG INTEGRERTE GJENSTANDER            
Grunn under reparasjon (GUR)               
• Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
• Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer
• Steinfylte dreneringsgrøfter
• Maurtuer
Uflyttbare hindringer    • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker
                                           • Røde og blå merkestaker
                                           • Alle deler av vanningsanlegg
                                           • Utslagsmarkører for utslagssteder
                                              
F-9.3 Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig. Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 
ALLE AVSTANDER ER TIL SENTER GREEN
100 meter-merker er røde, 150 meter-merker er gule og sorte-og-gule staker.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her