Herrer - torsdag

Herregruppa

Herrer torsdag - gruppebilde
Velkommen til Herregruppa i Kjekstad Golfklubb!

Herregruppa i Kjekstad Golfklubb består av to grupper – herrer, mandag og herrer, torsdag. Torsdagsgruppa spiller en turneringsrunde hver torsdag ettermiddag og mandagsgruppa hver mandag ettermiddag. På torsdag deltar primært spillere med noe lavere hcp og spiller netto slagturnering. Mandagsgruppa spiller stableford.

Informasjonen nedenfor gjelder kun torsdagsgruppa. Vil du lese mer om mandagsgruppa, klikk her eller velg direkte fra hovedmenyen.

Vi spiller en turneringsrunde hver torsdag med premiering til den beste fjerdedelen av deltagerne. Startavgiften er kr. 70,- pr. runde og skal betales når man henter scorekort i proshop før runden. Starttidene vil være 1630 - 1730 frem til høstmørket tvinger oss ut tidligere. Dette vil det informeres om når den tid kommer.

Vi spiller ca. 20 tellende runder fra rundt 1. mai til midten av september. Avslutningsrunden spiller vi som vanlig på korthullsbanen med påfølgende middag og premieutdeling i klubbhuset.

Spilleform og hcp:
Vi spiller netto slagturnering med fullt hcp. Alle skal hulle ut ballen på alle hull.
NB: MAX score på hullet er hullets par + 5 slag. Dvs. at du plukker opp ballen hvis du vil overskride dette.
Hcp grense for å delta i netto turneringen er 28. Spillere med mer en hcp 28 er selvsagt velkommen til å være med oss, men stiller utenfor selve turneringsrunden, eclectic og andre sammenlagt konkurranser. Spillere med mer en hcp 28 skal plukke opp ballen hvis de ikke kan få poeng på hullet. De er allikevel med på ”nærmest pinnen” og trekningen.

Påmelding:
Hvis du ønsker å være med i herregruppa og ønsker og delta på turneringene, må du melde deg på hver uke på hjemmesidene. Det finnes en egen turneringsliste på disse herresidene. Klikk på "Turneringer" i menyen til høyre og klikk på "Påmelding" bak den aktuelle dagen. I turneringslisten vil du også finne startlister og resultater når disse er klare. Klikk på turneringen for å se mer info.

Påmeldingsfrist er 1 dag før (onsdag) kl. 12.00. Grensen for antall deltagere er 28. Ved flere påmeldte vil det være venteliste.

Alle turneringsrunder vil bli registrert i Golfbox og hcp vil følgelig regulereres etter hver runde.

Konkurranser, sammenlagt:
Etter endt sesong premieres det for følgende resultater:

- Beste sammenlagt rangeringspoeng (Årets herrespiller)
- De neste 4 på listen vil også premieres
- De 5 beste på Eclectic (brutto)
- Beste brutto runde
- Beste netto runde

Årets herrespiller er kvalifisert til å spille turneringen "Mestergolf"

- Ved likt resultat på rangeringslisten, vil den som har beste enkeltresultater (poeng) gå foran. Deretter flest runder.
- Ved likt resultat på Eclectic, vil den som har flest birdies totalt gå foran. En eagle vil telle som 2 birdies.
- Ved likt resultat på beste brutto og netto runde, vil den som har nest best resultat gå foran.

Poengfordeling, rangering:
Samtlige runde vil være tellende, såfremt de spilles på Kjekstad Gk's 18-hullsbane.

Hvis det er under 10 deltagere på en runde vil poengene fordeles fra 1 poeng for siste plass og så følger man vanlig poengfordeling opp til 1. plass. (1,2,3,4,5,6,7,8,10,12). Er det f.eks 8 stk med, vil 1. plass kun gi 8 poeng.

Viktig å huske:
Vi spiller alltid etter de offisielle golfreglene. Dette betyr at alle skal følge disse under våre turneringsrunder. Evt. brudd på regler vil behandles i henhold til disse. Vi ber alle spesiellt være oppmerksomme på at alt stemmer på scorekortet før de leverer dette. Ukorrekt scorekort vil føre til diskvalifisering.

En spiller blir diskvalifisert kun hvis hullscorene ikke stemmer. Dvs stemmer overens med det markøren har notert på scorekortet. Unntaket er hvis markøren har notert FLERE slag en spilleren selv. Spilleren har da kvittert og godkjent den hullscoren. Har en spiller signert på en hullscore som er LAVERE en det han selv har notert, blir han diskvalifisert.

Hvis en spiller har summert feil på scorekortet skal han ikke diskvalifiseres, men vil bli tildelt den plasseringen han skal ha med den korrigerte scoren. Har han vunnet premie og urettmessig fått en bedre plassering, oppfordres vedkommende til å overføre premien til den rettmessige eier.

PS: For å bli oppdatert på hva som skjer i herregruppa fremover, legg deg inn i medlemsregisteret på disse hjemmesidene. Etter at du er innlogget på medlemssidene , pass på at du abonnerer på herrenyheter under "Mitt oppsett" så får du en notis på e-mail hver gang det legges ut nyheter på hjemmesider vedr. herregruppa.

Lykke til!

Hilsen Herrekomitéen:

Jarle Midtskogen (leder), Roy Andresen, Roger Eriksen og
Bjørn Lohne