Herresimulator

Order of Merit - Simulatorkongen 2020

Rangeringen viser de 8 beste rundene til hver enkelt.
Ved likt resultat vil den med beste enkeltpoeng gå foran (evt. nest beste osv).

Siste registrerte runde: Parkland,  5. mars

1 Frode Espensen 6 6 6 4 3 2 2 0 29
2 Jarle Midtskogen 6 4 3 3 2 1 0 0 19
3 Kjetil Mork 4 4 4 3 3 1 0 0 19
4 Sven Arild Engan 6 4 3 2 2 1 0 0 18
5 Bjørn Lohne 6 6 3 1 0 0 0 0 16
6 Stig Are Sara 6 4 2 2 2 0 0 0 16
7 Geir Kvam 4 3 3 3 1 1 1 0 16
8 Roy Andresen 6 4 3 0 0 0 0 0 13
9 Morten Meian 6 6 0 0 0 0 0 0 12
10 Lars Petter Fjær 6 6 0 0 0       12
11 Sebastian Jaksland 4 4 1 1         10
12 John Thorud 4 3 2 1 0 0 0 0 10
13 Bjørn Reidar Jensen 6 3 0 0 0 0 0   9
14 Jan Sigurd Hilden 4 4 0 0 0 0 0 0 8
15 Kim Anders Aas 3 2 1 1 1 0 0 0 8
16 Jan Øksnes 6 0             6
17 Per Lindland 3 2 0 0 0 0 0 0 5
18 Kjetil Carlsen 2 2 1 0 0 0 0 0 5
19 Jonas Lohne 4               4
20 Tom Robert Bergan 2 0             2
21 Knut Liestøl 2               2
22 Terje W. Laug 1 0 0           1
Det finnes mange spillere uten poeng