Medlemmer

Bestille fritt spill hos samarbeidsklubber

Fordeler og avtaler som gjelder fullt betalende medlemskap med fritt spill på både 18- og 9-hullsbanen i 2020:
  Fritt spill på 9-hulls banen til Grini GK i 2020 for kun kr. 1 600,-.  Avtalen gjelder når begge baner har åpent.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE