Medlemmer

Medlemskap og priser for 2018

Ønsker du å bli medlem av Kjekstad Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider her. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf 31 29 79 90, eller send mail til post@kjekstad-gk.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Du betaler ikke innmeldingsavgift ved innmelding i Kjekstad GK!

Re-innmeldingsavgift
Ønsker du å melde deg ut av klubben, og re-innmelder deg innen 12 måneder tilfaller re-innmeldingsavgift på kr 1 000,-.

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.

Senior 22+ år
kr 7 100

Inkludert fritt spill begge baner. Det er ikke krav til kjøp av aksje eller andel. Gjelder fra det året man fyller 22 år.

Greenfeemedlemskap
kr 3 550

Medlemskapet gir fritt spill på korthullsbanen gjennom hele sesongen. Ønsker man å spille Hovedbanen betaler man kun halv greenfee.

Student/Millitær (inntil 28 år)
kr 3 050

Rabattert pris. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 22 år.

Ungdom 20 - 21 år
kr 3 050

Rabattert pris. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 20 år.

Junior 13 - 19 år
kr 2 650

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift. Gjelder fra det året man fyller 13 år.

Junior 10 - 12 år
kr 1 550

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift. Gjelder fra det året man fyller 10 år.

Junior 0 - 9 år
kr 950

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift.