Medlemmer

Medlemskap og priser for 2020

Ønsker du å bli medlem av Kjekstad Golfklubb kan du melde deg inn fra våre hjemmesider her. Du kan også ta kontakt med klubben på tlf 31 29 79 90, eller send mail til post@kjekstad-gk.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Du betaler ikke innmeldingsavgift ved innmelding i Kjekstad GK!


Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.

kr 7 700/år

Inkludert fritt spill begge baner. Det er ikke krav til kjøp av aksje eller andel. Gjelder fra det året man fyller 22 år.

kr 3 900/år

Medlemskapet gir fritt spill på korthullsbanen gjennom hele sesongen. Ønsker man å spille Hovedbanen betaler man kun halv greenfee.

Rabattert pris. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 22 år.

kr 3 600/år

Rabattert pris. Inkludert fritt spill begge baner. Gjelder fra det året man fyller 20 år.

kr 3 000/år

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift. Gjelder fra det året man fyller 13 år.

kr 1 900/år

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift. Gjelder fra det året man fyller 10 år.

kr 1 000/år

Inkludert fritt spill begge baner og treningsavgift.