Medlemmer

Solidaritetsfond

Har du behov for økonomisk støtte i en periode for å fortsette med idrettsaktivitet?

Da kan vi hjelpe deg!

Kjekstad Golfklubb har nylig opprettet Solidaritetsfondet som skal hjelpe sine medlemmer som opplever at de trenger økonomisk støtte i en periode for å kunne fortsette sin deltagelse i idrettslaget.
Formålet er å inkludere flere og bidra til at økonomi ikke er en barriere for deltagelse i klubben. Fondet er del av idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Hva kan jeg få støtte til:
  • Treningsutstyr
  • Treningsutgifter
  • Deltagelse på turneringer eller andre arrangementer
Hvordan skal jeg søke?

Alle, som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen under 18 år. Faktura skal sendes daglig leder etter at søknad er godkjent hos fondet.

Hva skjer videre?
  • Fyll ut søknadskjema her
  • Daglig leder i klubben vurderer søknaden og tar eventuelt kontakt med søker hvis tilleggsinformasjon er nødvendig
  • Behandlingstid på søknaden er maks en måned fra skjema er sendt inn
  • Klubben kontakter søker for å informere om avgjørelse
  • Behandler av søknad har taushetsplikt og skal ikke gjøre informasjonen om hvem som har søkt støtte tilgjengelig for noen utenom de relevante partene.
  • Navn og kontaktpunkter til søker er anonymisert.
Solidaritetsfondet skal sørge for lik mulighet til å delta i idretten vi elsker.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her