Klubben

Hjelp

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 20. mars 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi har en turneringsliste som vi ønsker, men har ikke nok folk til å gjennomføre den. Kan du hjelpe til?Turneringskomiteens gjenværende medlemmer har lagt opp til et variert og forhåpentlig interessant turneringstilbud for 2019-sesongen, men har ikke kapasitet til å gjennomføre den på en god måte. Her trengs det flere folk!

Kan du tenke deg å gå inn i et av våre team, eller kanskje hjelpe til ved noen av turneringene? All nødvendig opplæring vil selvsagt bli gitt.

Ta kontakt med Bjørn Lohne på kontoret for mer info.Kjekstad GK har lenge vært en klubb med et omfattende turneringstilbud til både egne og andre klubbers medlemmer. Dette er en tradisjon klubben ønsker å opprettholde. I 2018 arrangerte klubben 30 turneringer i løpet av 2018-sesongen, med til sammen litt over 1300 starter.
 
For 2019-sesongen har vi planlagt ca 25 turneringer, hvorav en forbundsturnering, et par regionale turneringer og resten klubbturneringer, de fleste av disse er åpne for spillere fra andre klubber.
 
Det tar en del tid for medlemmene av turneringskomiteen, både med forberedelser og gjennomføring på turneringsdagene. Forberedelsene til hver turnering kan fint gjøres unna på noen timer en sen ettermiddag på en ukedag. Det meste forarbeidet er nettbasert i Golfbox og på hjemmesiden.

Forberedelsene består blant annet av innlegging i Golfbox, markedsføring på hjemmesidene, oppsett av startlister og utskrift av scorekort. På turneringsdagen skal teamet ta seg av startingen, scoremottak og registrering samt premieutdeling og etterarbeide i Golfbox. De gangene vi ikke har oppnevnte dommere er turneringsleder også ansvarlig for å avgjøre eventuelle regelspørsmål. Som nevnt tidligere, er det med god organisering mulig for de som står for turneringen å delta selv også.
 
Golfforbundet tilbyr gode kurs i både turneringsledelse og golfreglene. Dommerutdannelse er også et alternativ for de som virkelig vil til bunns i bestemmelser og regler. Klubben ser gjerne at komitemedlemmene deltar på slike kurs, og kurskostnadene dekkes av klubben.