Klubben

Hurum og Kjekstad -  En suksess historie til slutt

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 31. mai 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Velkommen til alle fra Hurum Golfklubb - Seniorene fra Hurum kom først i gang med vellykket sammenslåing

Hurum og Kjekstad golfklubb har i år gjennomført en vellykket sammenslåing/fusjon. Begge klubbers årsmøter har vedtatt sammenslåingen med stort flertall, og alle medlemmene i Hurum GK er nå innlemmet i Kjekstad Golfklubb med nye medlemsnummer. Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund er orientert om fusjonen, og har ønsket oss lykke til videre. Hurum Golfklubb vil bli administrativt avviklet innen 31.12.2019.
Alle medlemmene i Kjekstad GK har gitt uttrykk for at alle fra Hurum Golfklubb er hjertelig velkommen til deltakelse i alle aktivitetene som finnes i klubben, og ser fram til å møte nye positive mennesker i alle aldre.
Styret i Hurum GK er glad for at sammenslåingsprosessen nå er over, og at Hurum GK sine medlemmer får anledning til å bli medlemmer i en av landets eldste og beste golfklubber som definitivt er Kjekstad Golfklubb. Senioravdelingen i begge klubbene har allerede møttes og har startet sammenslåingen og forberedelsene til de mange fellesaktivitetene som kommer i tiden framover.

Hurum Golfklubb er nå definitivt historie. Etter 20 år med golf på Myhrene Gård Golfbane, fikk ikke Hurum GK ny avtale med baneeier etter 2018. Baneselskapet valgte derfor å legge ned golfvirksomheten og føre arealene tilbake til jordbruksproduksjon. Hovedgrunnen til dette var nok at antall medlemmer var blitt så lavt at inntektsgrunnlaget for forsvarlig drift av en golfbane ble borte.

Litt historie om Hurum Golfklubb:
Hurum Golfklubb ble startet av en gruppe golfinteresserte 13. april 1999. Planen var å etablere en 27-hulls golfbane på Storsand i Hurum. Finansieringen var lovet, og planen var å starte bygging. Men, det gjenstod at grunneierne ble enige samt at finansieringen kunne sikres. I mellomtiden, mens byggingen skulle foregå, ble det inngått en avtale med Myhrene Gård i Hurum om å kunne benytte treningsbanen som var anlagt på gården. Planene om golfbane på Storsand, ble etter mye fram og tilbake avsluttet som et prosjekt som ikke var realiserbart. Treningsbanen på Myhrene Gård ble utviklet til en 9-hullsbane som ble sloopet, godkjent og fungerte brukbart som en golfbane. I perioden 1999 til 2003 var medlemstallet i Hurum Golfklubb opp mot 1280. Etter som tiden gikk, var det mange som sluttet med golf. Da ny grunneier overtok på Myhrene Gård var medlemstallet om lag 950. Etter ytterligere 10 år, ble det i 2015 inngått en 3-årsavtale, 2016-2018, med Myhrene Gård. Avtalen ble deretter ikke fornyet av baneeier, og Hurum Golfklubb stod uten golfbane på Myhrene Gård i Hurum fra og med 1. januar 2019.

Heldigvis er nå Hurum Golfklubbs resterende medlemmer (ca. 220) medlemmer gått inn i Kjekstad Golfklubb som fullverdige medlemmer.
Kjekstad Golfklubb ønsker alle fra Hurum Golfklubb hjertelig velkommen til Kjekstad Golfklubb. Målet er at alle skal trives og finne seg godt til rette på Kjekstad smiley

Bildene viser seniorene på Hurum og Kjekstad sammen etter samarbeidsmøtet. Det andre bildet er Harald Arthur Bruland (styreleder Hurum GK) og daglig leder i Kjekstad GK (Bjørn Lohne) som har stått for mesteparten av arbeidet med å slå klubbene sammen.