Klubben

Innkalling til årsmøte i Kjekstad Golfklubb

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 11. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til Årsmøte i Kjekstad Golfklubb
 
11. mars 2019
 

Årsmøtet avholdes i Teglen - Spikkestad Kirke og Kultursenter mandag den 11. mars kl. 19.00.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 25. februar 2019.
 
Sakene kan sendes til: post@kjekstad-gk.no eller Kjekstad Golfklubb, Postboks 101, 3401 Røyken

Fullstendig sakliste og sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.kjekstad-gk.no

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.

Årsmøtets oppgaver:
1.           Godkjenne de stemmeberettigede
2.           Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3.           Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4.           Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldingener
5.           Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6.           Behandle forslag og saker
7.           Fastsette kontingenter og avgifter
8.           Vedta klubbens budsjett for 2019
9.           Behandle klubbens organisasjonsplan
10.         Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
11.         Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
 
Adressen til Teglen er: C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad