Klubben

Innkalling til årsmøte i Kjekstad Golfklubb

Publisert: 4. januar 2018  av Bjørn Lohne  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til Årsmøte i Kjekstad Golfklubb
 
5. februar 2018
 

Årsmøtet avholdes på Høyenhall i Røyken mandag den 5. februar kl. 19.00.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 22. januar 2018.
 
Sakene kan sendes til: post@kjekstad-gk.no eller Kjekstad Golfklubb, Postboks 101, 3401 Røyken

Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.kjekstad-gk.no

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.

Årsmøtets oppgaver:
1.           Godkjenning av de stemmeberettigede
2.           Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.           Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
4.           Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldingener
5.           Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6.           Behandle forslag og saker
7.           Fastsettelse av kontingenter og avgifter
8.           Vedta klubbens budsjett for 2018
9.           Behandle klubbens organisasjonsplan
10.         Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap
11.         Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
 
Adressen til Høyenhall er: Heggumhøgda 2, 3440 RØYKEN
Kartet nedenfor viser veien fra Kjekstad Golfklubb til Høyenhall.