Klubben

Litt info om banen i høst

Publisert: 15. september 2017  av Bjørn Lohne  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det skjer mye på banen i høst. Her er en liten oversikt.

Høsten er den beste tiden for mange av de større planlagte arbeidsoppgavene på banen og anlegget.

På hull 2 kommer vi til å fjerne den store fine bjørka som står på venstre side på vei opp mot tee. Dette på grunn av at den skygger for mye på greenen til hull 1. Men, fortvil ikke, vi kommer til å plante en ny bjørk 15 meter lengre opp, som ikke skygger for greenen til hull nr. 1.På hull 16 er det satt opp sikkerhetsnett foran benken på rød tee. Her kan man nå sitte trygt mens det slås ut på gul tee. På bildet tester Laila Ruud, Kari Aasgaard og Kvattro sikkerheten mens Einar Larsen slår ut fra gul tee.Rød tee på hull 13 har også fått sikkerhetsnett. Det har blitt en fin venteplass.Sikkerhetsnett ved rød tee på hull 11 er også satt opp.Venstre side på hull 6 skal jevnes ut for kratt og fjell i dagen.

Sent i høst skal Golfveien heves og få asfalt. Så unngår vi kanskje at anlegget må stenges når det regner.