Klubben

Styret informer - 23. august 2023

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 7. september 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Informasjon fra styret etter styremøte 23. august 2023

Kjære medlemmer, 

Her kommer litt informasjon fra siste styremøte
  • Protokollene fra styrets møter legges ut på «Mine Sider» på hjemmesiden noen dager etter hvert møte. Her finner du små og store saker styret har behandlet. 
  • Styret har som tidligere informert om gjort kontroller av at vi driver klubben etter alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Dette har så langt resultert i at vi etterbetaler bane-arbeiderne betydelige beløp (lønn) for arbeider utført de siste årene. Styret er svært opptatt av at klubben er et idrettslag og en samfundsaktør som mottar offentlig støtte. Vi har et klokkeklart ansvar for å følge gjeldene lovverk. Styret jobber kontinuerlig med dette. 
  • Noen medlemmer savner Ecco sko i proshop. Her har styret tatt et klart standpunkt til at vi ikke skal selge Ecco da dette er en dansk leverandør som høster sterk kritikk for sin virksomhet i Russland. Sko er ikke omfattet av sanksjonen mot Russland, men dette er en prinsipiell beslutning vi håper alle stiller seg bak. Vi er ikke alene om dette standpunktet, bl.a. så har andre golfklubber og sportskjeden XXL tatt samme standpunkt. 
  • Vi opplever dessverre uautorisert bruk av anlegget og hærverk, spesielt på lange lyse sommerkvelder. Securitas er satt inn på kveldstid og det jobbes med andre tiltak. Styret oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg når dere ser uautorisert bruk av anlegget. 
  • Norges Golfforbunds brukerundersøkelse for 2023 pågår og resultatene så lang er spennende lesning. Hjelp oss til å bli bedre ved å sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen når du får den. 
  • Dugnadsånden og det frivillige engasjementet i Norge er synkende, og dette rammer også Kjekstad Golfklubb. Samtidig så vokser klubben. Vi nærmer oss 1.800 medlemmer og har en sterk økonomi. Styret har derfor bedt administrasjonen jobbe frem et forslag til en ny organisasjonsplan som vi planlegger å legge frem for årsmøtet i mars 2024. Styret mener vi må forberede oss på mere bruk av ansatte i forhold til frivillige i fremtiden, noe som følgelig har en kostnad med seg.

Styrets møteplan for 2023: 20/9, 18/10, 22/11 og 13/12.
Om du ønsker saker behandlet av styret må disse sendes til post@kjekstad-gk.no senest 1 uke før møtet.
Ønsker du direkte kontakt med styret benyttes styret@kjekstad-gk.no
Styremedlemmenes kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden
Styrets protokoller finner du i dokumentarkivet under Mine Sider på hjemmesiden.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her