Klubben

Styret informer - 24. mai 2023

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 30. mai 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Informasjon fra styret etter styremøte 24. mai 2023

Kjære medlemmer, 

Her kommer litt informasjon fra siste styremøte 
  • Styret har gjennomført en evaluering av årets baneåpning og ser at vi har et potensiale for å være bedre forberedt når beslutningen om å åpne blir tatt. Kvalitet ligger i detaljene og vi ser frem til at det eksempelvis kommer nok baller på rangen, ny vaskestasjon og bebudet løsning for søppelhåndtering på plass. 
  • Hold av søndag 25. juni. Da arrangerer styret en medlemsturnering med et morsomt og inkluderende format. Mer informasjon kommer på hjemmesiden. Dette er noe du ikke vil gå glipp av.
  • Økonomisk er vi i rute i forhold til budsjettet. 
  • Styret har besluttet å gjøre en intern kontroll av at vi driver klubben etter alle bestemmelser i Arbeidsmiljøvernloven. Kontrollen utføres av vår revisor. Ulike interne kontroller er en viktig del av styrets løpende arbeide.
  • Vi jobber med å styrke Onsdagsgruppa. Onsdagsgruppa er en lavterskel gruppe som spiller på 9- hullsbanen. Gruppa skal fungere som en videreføring med økt mestring etter VTG kursene og er en viktig ressurs for klubben. 
  • Kjekstad 2.0. Styret besluttet å lede dette viktige arbeidet direkte fra styret med Daniel og Erling som prosjektledere. De vil nå iverksette arbeidet og ta med seg ansatte og frivillige ressurspersoner. Det foreligger mange innspill tilknyttet utvidelser på begge baner, økning av kvalitet, enklere drift, større og bedre treningsfasiliteter mv. Vi kommer også til å ta frem dokumentasjon tilknyttet banens originale arkitektur som vi skal se nærmere på.


Hilsen styret
   
Styrets møteplan for 2023: 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 og 13/12. Om du ønsker saker behandlet av styret må disse sendes til post@kjekstad-gk.no senest 1 uke før møtet. Ønsker du direkte kontakt med styret benyttes styret@kjekstad-gk.no. Styremedlemmenes kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden. Styrets protokoller finner du i dokumentarkivet under Mine Sider på hjemmesiden.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her