Klubben

Styret informerer - 22. november 2023

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 27. november 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Informasjon fra styret etter styremøte 22. november 2023

Kjære medlemmer, 

Her kommer litt informasjon fra siste styremøte. 
 • Resultatet fra NGF’s brukerundersøkelse for 2023 er klar.

  På årsmøtet i mars presenterte styret de siste års utvikling i medlemmenes tilfredshet. Klubben scoret svært lavt, og styret måtte iverksette mange konkrete tiltak. Disse tiltakene har bidratt til å snu den negative trenden, men vi nådde ikke det ambisiøse målet vi satte oss for 2023. Vi er dog på rett vei og styret vil fortsette med nødvendige tiltak der medlemmenes tilfredshet er i fokus.

  Fra en ambassadørscore på 24 (av 100) poeng i 2022, endte vi på 34 poeng i 2023. Målet var 40 poeng, tilsvarende snittet for landets golfklubber.

  NGF er svært klare på hvilke områder Kjekstad Golfklubb må jobbe med for å forbedre medlemmenes tilfredshet ytterligere. Styret er enige i NGF’s vurderinger. De områdene klubben må jobbe mest med er i prioritet 1) Ledelse og informasjon, 2) Service og opplevelser og 3) Klubbens sosiale miljø.

  Styret vil komme nærmere tilbake til dette på årsmøtet.

    
 • Kjekstad 2.0 prosjektet jobber videre med stor entusiasme

  Etter befaring og møter på banen har prosjektet besluttet å engasjere den danske golfbanearkitekten Caspar Grauballe til å hjelpe oss med utviklings/Master planen. Denne planen skal styret legge frem for årsmøtet i mars 2024.

  Du kan lese mere om det Caspar har gjort som banearkitekt på hans hjemmeside www.bycasper.com

  Oppdraget Caspar skal jobbe med er:

  * Utforming av nye greener og grenområder etter USGA standard for å bedre kvaliteten
  * Se på mulighet for å øke banens lengde (fra par 68) innenfor og utenfor dagens reguleringsplan
  * Sikre at banens tee steder gir tilstrekkelig variasjon og mestring i spillelengde for alle spiller
  * Øke kapasiteten på treningsområdene
  * Hvordan gjennomføre endringene med minst mulig innvirkning i bruk av banen

  Oppdraget er i tråd med mandatet til Kjekstad 2.0 prosjektet. Med bistand fra Caspar kan vi kople sammen interne ideer og tanker med en profesjonell og erfaren banearkitekt.
   
Styrets møteplan for 2023: 13/12. Om du ønsker saker behandlet av styret må disse sendes til post@kjekstad-gk.no senest 1 uke før møtet. Ønsker du direkte kontakt med styret benyttes styret@kjekstad-gk.no. Styremedlemmenes kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden. Styrets protokoller finner du i dokumentarkivet under Mine Sider på hjemmesiden.

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her