Klubben

Styret informerer – 26. april 2023

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 3. mai 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Informasjon fra styret etter styremøte 26. april 2023

Kjære medlemmer,

Her kommer informasjon fra siste styremøte
  • Det nærmer seg baneåpning og vi er i rute med forberedelsene.
  • Innkreving av 2023 kontingentene går bra og sikrer klubben det økonomiske fundamentet vi trenger.
  • Årlig lønnsregulering for de ansatte er besluttet. Som utgangspunkt legger oss på linje med det hovedaktørene i arbeidslivet nylig ble enige om, med individuelle vurderinger.
  • Tiltakene som er besluttet etter brukerundersøkelsen for 2022 jobbes med. Bl.a. så kommer det nye baller på driving rangen og bommen holdes åpen i helgene.
  • Kjekstad 2.0. Styret besluttet et prosjektmandat for dette store og spennende prosjektet. Vi har mottatt noen henvendelse fra medlemmer som kan tenkte seg å bidra i prosjektet, men ønsker flere kandidater. Har du lyst til å være med så gleder vi oss til en kort søknad til post@kjekstad-gk.no så fort som mulig. Hver spillergruppe vil også bli bedt om å stille med 2 representanter til en referansegruppe som skal møtes hvert kvartal og gi innspill til arbeidet. Arbeidet med prosjektet er allerede igangsatt ved at vi skal gjøre en gjennomgang med Asker Kommune om den formelle reguleringsstatusen vi må forholde oss til for baneanleggene. Dette er viktig for å kunne vurdere utvidelser. Vi er heldige som har positive grunneiere å samarbeide med, men vi må også ha det formelle på plass i forhold til hva vi kan utnytte arealene til.
  • På årsmøtet i mars ble disiplinærutvalget avviklet. Styret vedtok å innføre «Varsling i Idretten» basert på verktøy og rutiner fra Norges Idrettsforbund. Mere informasjon om dette kommer fra daglig leder.

Hilsen styret

Styrets møteplan for 2023: 24/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 og 13/12. Om du ønsker saker behandlet av styret må disse sendes til post@kjekstad-gk.no senest 1 uke før møtet. Ønsker du direkte kontakt med styret benyttes styret@kjekstad-gk.no Styremedlemmenes kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden Styrets protokoller finner du i dokumentarkivet under Mine Sider på hjemmesiden.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her