Klubben

Styret informerer – november 2023

Av: Bjørn Lohne  |  Publisert: 3. november 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Informasjon fra styret om Kjekstad 2.0 prosjektet

Kjære medlemmer,

Kjekstad 2.0 prosjektet skal jobbe frem en overordnet og langsiktig plan for utvikling av baneanlegget vårt. Prosjektet drives i styret med Erling og Daniel som prosjektledere. Prosjektet består ellers av klubbens administrasjon og medlemmer som har meldt seg til tjeneste.

Målet er å legge frem en plan for beslutning på årsmøtet i mars 2024.

Det er mange faktorer som ligger bak behovet for en slik plan; økt antall medlemmer, anleggets alder, klimaendringer, skjerpede miljøkrav, krav til kvalitet, ny teknologi og krav til en fremtidsrettet og bærekraftig drift.

Prosjektet er delt i 3 områder hvor det jobbes med 3 mål bilder:
 1. Hovedbanen skal utvides fra par 68 til par 72 med oppgradering av greenområdene til USGA standard
 2. 9 hulls banen skal utvides til en 18 hulls par 3 bane. Også med USGA greener
 3. Treningsområdene skal utvikles og kapasiteten skal økes
Det pågår også utvikling av en ny driftsplan for anlegget som skal synkroniseres med de ambisjonene som etter hvert besluttes i Kjekstad 2.0 prosjektet.

Hovedutfordringer
Den største utfordringen vi har i forhold til baneanlegget er at greenene på hovedbanen går mot endt levetid. De eldste delene av banen har vært i drift i over 40 år.

Å oppgradere greenene til en moderne og fremtidsrettet standard vil nødvendigvis påvirke bruken av banen i anleggsperioden. Det blir en stor oppgave å lage en gjennomføringsplan som minimerer konsekvensene. Prosjektet planlegger å bruke 2024 til å lage denne gjennomføringsplanen med en beslutning på årsmøtet i 2025. Innhenting av erfaring fra andre klubber og NGF vil bli en viktig del av dette arbeidet.

Prosjektet ønsker dog å forskuttere noen tiltak ved å bygge et hull nr. 19 som kan fungere som et avlastningshull, både i anleggsperioden, men også i ordinær drift. Gevinstene er store og vi har funnet plass til hull 19 mellom hull 17 og 18, se skisse under.

Klubben har begrenset med plass i Kjekstadmarka til utvidelser. Selv om grunneierne er positive så vil en utvidelse av begge banene kreve endringer av gjeldende reguleringsplan. Dette er en tidkrevende og usikker prosess. Prosjektet har valgt å starte denne prosessen for å klarlegge alle forutsetninger. For hovedbanen ser vi for oss å endre planområdet slik at vi kan utvide hull 14 fra par 4 til par 5, og hullene 15 og 17 fra par 3 til par 4. Dette vil dog kreve positive beslutninger fra både kommunen og Statsforvalteren.

En mulighet vi har som ikke krever endring av reguleringsplanen, er å utvide hull 5 fra par 3 til par 4. Denne utvidelsen kan gjennomføres uten alt for stor påvirkning på daglig bruk.

Prosjektet har lagt de originale tegningene av banen fra 1976 til grunn i vårt arbeide.

Skisse til plan for utvidelse av hovedbanen til par 72 og plassering av avlastningshull 19

Hva tenker vi at skal skje i 2024?
Styret planlegger å foreslå for årsmøtet at det i 2024 gjennomføres følgende tiltak:
 • Lage en gjennomføringsplan for oppgradering av greenene på hovedbanen til USGA standard. Planen skal fremlegges for medlemmene på årsmøtet i 2025 for beslutning.
 • Følge opp søknadsprosess for utvidelse av reguleringsplanen.
 • Melde prosjektet inn i Asker Kommunes idrettsplan for å sikre spillemidler.
 • Inngå avtaler med grunneierne.
 • Bygge et avlastningshull 19 på hovedbanen, par 3 på ca. 120m med USGA standard.
 • Bygge utvidelse av hull 5 på hovedbanen til par 4, ca. 280m fra gul tee.
 • Bygge overbygging i 2 etasjer på deler av driving rangen med treningsrom for pro.
 • Utvidelse av treningsgreenene.
 • Teste robot løsninger for automatisering i driften
Endringer i disse ambisjonen kan komme frem til saken legges frem for årsmøtet i mars 2024. En viktig faktor her er timing i forhold til reglene for å motta spillemidler.

Hvordan og når skal alt dette gjennomføres?
Prosjektet ser for seg at selve gjennomføringen vil strekke seg over mange år og vil kreve flere store beslutninger i tiden som kommer. Det kritiske blir som tidligere nevnt å gjennomføre ombygging av greenene på hovedbanen med så få negative konsekvenser som mulig for medlemmer og gjester. I tillegg vil klubbens finansielle kapasitet være en sterkt styrende faktor.

Hva skal dette koste og hvordan skal klubben finansiere prosjektet?
Et foreløpig grovt estimat tilsier investeringer i området 50-70 millioner kroner over tid. Finansieringen må skje som en kombinasjon av egenkapital, lån, spillemidler og annen støtte.

Har du spørsmål eller synspunkter til Kjekstad 2.0 prosjektet kan du kontakte styret på styret@kjekstad-gk.no.


Illustrasjon – mulig løsning for overbygging på driving rangen


Arbeidsskisse, mulig utvidelse av treningsgreenene


Arbeidsskisse, avlastningshull 19


Arbeidsskisse, utvidelse av hull 5 til par 4


Illustrasjon – mulig utvidelse av korthullsbanen

Styrets møteplan for 2023: 22/11 og 13/12. Om du ønsker saker behandlet av styret må disse sendes til post@kjekstad-gk.no senest 1 uke før møtet. Ønsker du direkte kontakt med styret benyttes styret@kjekstad-gk.no Styremedlemmenes kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden Styrets protokoller finner du i dokumentarkivet under Mine Sider på hjemmesiden.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her