Turneringer

Årsrevisjon 2018 er foretatt.

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 10. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsrevisjon ble foretatt 10. januar 2019 slik Golfbox gjør det for oss. Resultatet er basert på dine registrerte hcp-tellende resultater målt opp mot forventningene i aktuell handicapgruppe. Hvis avviket er for stort resulterer dette i enten opp- eller nedjustering med inntil 3.

Medlemmer som har registrert få runder de siste 2 år (linje 1 og 2 i tabellen) og de som har oppnådd hcp 36 (feil tekst i tabellens linje 3) reguleres ikke i årsrevisjonen da det ikke er tilstrekkelig data for statistisk beregning. Dette utgjør mer enn 50% av medlemmer med Kjekstad som hjemmeklubb! Medlemmer med handicap over 36 inngår ikke i årsrevisjonen, heller ikke medlemmer med en annen klubb som hjemmeklubb.

Som dere kan se er det vesentlig flere som får sitt handicap regulert opp enn ned.Ditt starthandicap for 2019 finner du ved å logge deg inn i Golfbox.