Turneringer

Årsrevisjon av hcp gjennomført

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 10. januar 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hcp-komiteens viktigste oppgave er gjort for i år.

Årsrevisjon ble foretatt 10. januar 2018 slik Golfbox gjør det for oss. Resultatet er basert på dine registrerte hcp-tellende resultater målt opp mot forventningene i aktuell handicapgruppe. Hvis avviket er for stort resulterer dette i enten opp- eller nedjustering med inntil 3.
 
Medlemmer som har registrert få runder de siste 2 år (linje 1 og 2 i tabellen) og de som har oppnådd hcp 36 (feil tekst i tabellens linje 3) reguleres ikke i årsrevisjonen da det ikke er tilstrekkelig data for statistisk beregning. Dette utgjør mer enn 50% av medlemmer med Kjekstad som hjemmeklubb! Medlemmer med handicap over 36 inngår ikke i årsrevisjonen, heller ikke medlemmer med en annen klubb som hjemmeklubb.Du finner ditt (eventuelt) nye handicap i Golfbox.