Turneringer

Runder ikke godkjent av markør

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 26. juli 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I skrivende stund står ca 120 runder og venter på godkjenning fra markør.

For at vårt nye handicapsystem skal gi spillerne et nogenlunde riktig hcp er det viktig at registrerte runder godkjennes av markør, helst samme dag de er spilt/registrert.

Jeg "klipper" fra regelverket:
4.4 Bekreftelse på en score
En score registrert for handicapformål må bli bekreftet av markøren (som fører spillerens score) i samsvar til golfreglene. Markøren og spilleren må følge de spesifiserte ansvarene i golfreglene ved bekreftelse av en spillers score (se regel 3.3b i golfreglene). Markøren må være en person som Handicapkomiteen aksepterer.

Vær snill å gå inn i Golfbox og se om det er runder du skulle ha godkjent for en du har spilt sammen med, så vi får redusert dette etterslepet.

Ta eventuelt kontakt med hcp-komiteen ved kbirkelu@online.no hvis du trenger hjelp.