Turneringer

Spill er ikke hcp-tellende

Av: Kjell Birkelund  |  Publisert: 8. april 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Beskjeden fra NGF er at på grunn av de modifiserte regler er spill på banen IKKE handicaptellende, og skal IKKE registreres i Golfbox

Vi registrerer at noen spillere har lagt inn sine runder for godkjenning i Golfbox.
Dette er ikke i tråd med gjeldende regler.


Reglene er:
2: UNDER SPILL

 • Hold avstand til hverandre. Minimum 2 meter under hele runden anbefales.
 • Bruk bare dine egne pegger − ta ødelagte pegger med hjem.
 • Bruk og berør bare dine egne golfballer.
 • Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.
 • Ikke lån noe utstyr fra andre spillere − hverken køller, blyanter, avstandsmålere eller annet.
 • La alltid flagget stå i hullet.
 • Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet − slik at ballen kan fjernes uten kontakt med hullkant og -kopp.
 • «Gi» putter for å unngå kontakt med hull og hullkant.
 • Ingen ballvaskere på banen.
 • Ingen raker i bunkere. «Rak» så godt du kan med skoen eller golfkøllen.
 • Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.
 • Merkestaker flyttes/berøres ikke, men behandles som «uflyttbar hindring» og gir fridrop.
 • Vannkraner på banen er stengt.
 • Ingen «high-fives» eller berøringer.

3: ETTER SPILL

 • Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.
 • Ikke bytt eller signer scorekort.
 • Ingen rengjøring av sko ved bruk av høytrykkspistol, eller børster.
 • Opphold på klubbhuset gjøres så kort som mulig etter spill.
 • Ingen ansamling av mennesker.
 • Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige områder som parkeringsplass etc.

Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. Rundene er således ikke handicaptellende, og score skal derfor ikke registreres i GolfBox.