Pro

Rachel Raastad Birdie Liga

Nå har du muligheten til å sponse Rachel i hennes Birdie Liga. Å være medlem av ligaen vil si at du betaler kr. 25,-, kr. 50,- eller kr. 100,- for hver birdie Rachel setter i løpet av sesongen, og det dobbelte om hun setter en eagle.

Det er hardt arbeid og liten økonomi å skulle etablere seg som Profesjonell Golfer. Vi har merket oss at flere av klubbens medlemmer har ytret et ønske om å kunne være med å sponse Rachel. Etter en tid i tenkeboksen har vi kommet frem til en løsning der vi har laget Rachel Raastad Birdie Liga.  Support basert på resultater.

Vi tenker at du som Kjekstadmedlem eller bedrift kan være med å støtte opp ved å gi et beløp per Birdie.  En mulighet for å støtte med kr 25.- per Birdie i en profesjonell turnering, alternativ kr 50,- eller 100,-.  Ved hver månedslutt publiserer Rachel resultater og antall Birdies. Vi som sponsorer betaler inn direkte til hennes konto det antall birdies Rachel har oppnådd ganget med det beløpet vi har avtalt.

Når du har registrert deg, vil du motta opplysninger om innbetalingen til din e-post.

Tusen takk for din støtte!