Turneringer

Informasjon - Pink Cup

Dato:søndag 3. juni 2018 - kl. 0830
Sted:
Start påmelding:1. mai 2018
Slutt påmelding:onsdag 30. mai 2018 kl. 15.00   (passert)

Beskrivelse
Pink Cup er både en golfturnering og en innsamlingsaktivitet. Pink Cup er en videreføring av NGFs veldedighetsturnering. Turneringen skiller seg fra andre golfturneringer ved at det er klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass. Innsamlet beløp kommer både fra startavgiften og fra ulike aktiviteter i klubbene. 
Startkontingenten går uavkortet til formålet. Deltagerne står fritt til å betale en høyere startkontingent enn kr. 200,- som direkte støtter saken.

Dette er en turnering for både damer og herrer! Vi har satt av plass på banen til 60 spillere. Blir det flere kommer disse på venteliste.

Klasse 1: Handicap          - 11,9 damer og herrer trekkes sammen.  
Klasse 2: Handicap  12,0 - 24,9 damer og herrer trekkes sammen. 
Klasse 3: Handicap  25,0 - 36,0 damer og herrer trekkes sammen. 
NB! Spillere med klubbhandicap 37-54 spiller i klasse 3 med maks. handicap 36,0. 
 
Alle spiller 18 hull Stableford med fullt Spillehandicap. 
Ved like resultater går spilleren med lavest Spillehandicap foran. 
Ved fortsatt likt gjelder matematisk metode. 
Ved fortsatt likt foretas loddtrekning.
OBS: Du må være tilstede ved premieutdelingen for å få premien din! Ellers går den til nestemann på listen!
NB! For deltagelse i Presidentens pokal kreves det EGA turneringshandicap og arrangørklubber kan ikke sende inn resultater for deltagere uten EGA turneringshandicap.

Turneringsansvarlig: Team 3:
Kjell Birkelund   mobil: 90029285 email: kbirkelu@online.no