Turneringer

Informasjon - Kjekstad Tour #3

Dato:søndag 24. juni 2018 - kl. 0830
Sted:Hovedbanen 18 hull
Start påmelding:17. mai 2018
Slutt påmelding:onsdag 20. juni 2018 kl. 15.00   (passert)

Beskrivelse

Velkommen til Kjekstad Tour 2018!

Turneringene for Kjekstad Tour er satt opp som følger:
06.5    Kjekstad Tour # 1 (TKs åpningsturnering)
20.5    Kjekstad Tour # 2
24.6    Kjekstad Tour # 3
12.8    Kjekstad Tour # 4
23.9    Kjekstad Tour # 5 (Proshop Open)

Vi tilbyr også i år en serie på 5 turneringer som går inn i en Order of Merit (OoM). 
Regler finner du her: http://www.kjekstad-gk.no/turneringer/regler-oom-2018

Vanlig klasseinndeling:
Klasse A: opp til 13,9, netto slag
Klasse B: 14,0 - 20,9, Stableford
Klasse C: 21,0 - 36, Stableford
Klasse D: 37 - 54, Stableford

Hvis det er færre enn 4 i en klasse spiller disse sammen med nærmeste klasse.

Det er satt av et maksantall av tilgjengelige plasser på Tour #3 til 42 stk. De som melder seg på etter dette kommer på venteliste og det er viktig å forholde seg til påmeldingsfristen.

For å motta premier i turneringene i år, er det bestemt at man må være tilstede under premieutdelingen. Hvis ikke vil premien tilfalle neste på resultatlista, til alle premier er utlevert.

Startkontingent er 150 NOK per deltager.
Gjester og greenfeemedlemmer betaler vanlig greenfee.

Turneringsansvarlig: Team 1
Martin Omnes   mobil 94439070  email: mromnes@gmail.com