Turneringer

Informasjon - Kjekstad Scramble # 1

Dato:søndag 13. mai 2018 - kl. 0830
Sted:Kjekstad 18
Start påmelding:23. april 2018
Slutt påmelding:onsdag 9. mai 2018 kl. 15.00   (passert)

Beskrivelse


Det spilles to-manns Scramble Stableford i en felles klasse. Vi har reservert plass på banen for 46 lag (92 spillere), tilsvarende antall lag som i 2017. Meld dere på, blir det flere enn 46 lag blir det satt opp venteliste.

Påmeldingsfristen er onsdag 9. mai kl 15:00.

Les mer om scrambleturneringene på følgende link: http://kjekstad-gk.no/turneringer/om-kjekstad-scramble

Kjekstad Scramble #1 vil inngå i OoM se følgende link: http://kjekstad-gk.no/turneringer/regler-oom-scramble

Premieutdelingen for turneringen vil foregå umiddlerbart etter siste registrerte scorekort. For å motta premiene må minst en av lages spillere være tilstede, hvis ikke går premien til neste lag på resultatlisten. 

Deltakeravgift: kr. 150,-. Ikke-medlemmer og greenfeemedlemmer betaler ordinær greenfee i tillegg til deltageravgiften.
  

 Teamleder: Jan Presttun tlf 99213008 , mail :  jan.presttun@sijakompetanse.no