Turneringer

Kjekstad PairsVi ønsker på vegne av Kjekstad golfklubb å invitere nye og gamle golfere til en turneringsserie kalt Kjekstad Pairs, som spilles på Kjekstad sin 18-hullsbane. Disse turneringene vil også inngå i en Order og Merit (OoM).


Spilleform: Det spilles to-manns Scramble Stableford i en felles klasse i 2 av turneringene. Øvrig 2 turneringer i serien vil  bli spilt som greensome og fourball.

Spilleren med lavest hcp får 60% og spilleren med høyest handicap får 40% av sitt spillehandicap, laget får 25% av spillernes sammenlagte spillehandicap.
Max  medregnet hcp er 36. Spillere med høyere hcp kan delta, men spiller med hcp 36.

Scramble har vist seg å være en populær konkurranseform for spillere i alle hcp- klasser og er en spilleform der alle kan bidra til den felles scoren for laget. Dette er en turnering for deg som ønsker en sosial turnering hvor du og en venn/ partner spiller sammen. Dersom du ikke har en å spille sammen med, prøver vi å finne en medspiller for deg.

Vinnerne i de enkelte turneringer inviteres til deltakelse i Mestergolfen.
 
Turneringene er:
Søndag  12.5   Kjekstad Pairs # 1 (Scramble)
Søndag  30.6   Kjekstad Pairs # 2 (Rød/grønn greensome)
Søndag  18.8  Kjekstad Pairs # 3 (Scramble)
Lørdag   15.9   Kjekstad Pairs # 4 (Fourball og vil telle halvannen gang i OoM)
 
Hva er Scramble?
Hvert lag består av to spillere. Begge spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Den andre ballen plukkes opp. Deretter plasserer spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den valgte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart en av spillerne i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.

Hva er Greensome?
Hvert lag består av 2 spillere og begge slår så ut fra tee. Deretter velger de den ballen som de ønsker å spille videre på. Den som ikke slo utslaget som ble valgt slår da videre på den valgte ballen og man fortsetter å slå annenhver gang på ballen til den er hullet ut.

Hva er fourball?
Hvert lag består av 2 spillere og begge spiller hver sin ball hele veien. Den som scorer best på hvert enkelt hull vil være det resultatet som skrives ned på scorekort og vil være tellende for laget.
 
Det premieres for hver runde og sammenlagt i OoM. Premieutdelingen for turneringen vil foregå umidlerbart etter siste registrerte scorekort. For å motta premiene må minst en av lagets spillere være tilstede, hvis ikke går premien til neste lag på resultatlisten. 

Deltakeravgift: kr. 150,-. Ikke-medlemmer og greenfeemedlemmer betaler ordinær greenfee i tillegg til deltageravgiften.
 

Påmelding i Golfbox.  Påmeldingsfristen er normalt onsdag kl 1500 før turnering. 

http://kjekstad-gk.no/turneringer/turneringer/81/turneringer-2019

Om det er påmeldt oddetall i antall lag, vil siste laget som melder seg på, risikere å ikke kunne være med, med mindre de kan stille på kort varsel om andre deltagere/lag trekker seg.

Vi ønsker dere velkommen til en morsom turnering i et hyggelig miljø.


Turneringsansvarlig: Team 1
Martin Omnes, mobil: 94439070, email: mromnes@gmail.com