Turneringer

Kjekstad Tour


Vi tilbyr en serie på 4 turneringer som går inn i en Order of Merit (OoM).

Disse åpne turneringer er:
5.5    Kjekstad Tour # 1 (TKs Åpningsturnering)
29.6 Kjekstad Tour # 2 (Feriestarten)
11.8 Kjekstad Tour # 3
22.9 Kjekstad Tour # 4 (Siste sjanse)
Beskrivelse av den enkelte turnering på hjemmesiden og i Golfbox.
Påmelding i Golfbox.
 
Du kan selvsagt velge hvor mange av disse turneringene du vil spille. For å kunne premieres i OoM må du delta i minst 3 av dem. Vær OBS på maks deltakerantall i den enkelte turnering.
 
Klasseinndeling og spilleform:
Klasse A:    Hcp opp til 13,9 Maks score netto (Par+5)
Klasse B:    Hcp 14,0 - 20,9  Maks score netto (Par+5)
Klasse C:    Hcp 21,0 – 36    Maks score netto (Par+5)
Klasse D:   Hcp 37 – 54        Stableford

Hvis det er færre enn 4 i en klasse spiller disse sammen med nærmeste klasse.


Deltakeravgift: kr. 150,-. Ikke-medlemmer og greenfeemedlemmer betaler ordinær greenfee i tillegg til deltageravgiften.
 
Påmelding til den enkelte turnering er normalt før kl 15:00 onsdag før spill.

Turneringsansvarlig: 
Team 2,  ved Jan Presttun, mobil 99213008, jan.presttun@sijakompetanse.no