Turneringer

Om turneringene på Kjekstad gk

Påmeldingsfrist til turneringer i helgene er kl. 15:00 onsdagen før. Normalt skal alle påmeldinger skje på vår hjemmeside www.kjekstad-gk.no. Trenger du hjelp med påmelding, kontakt turneringsansvarlig eller kontoret 31297990.

Ved å klikke på turneringsnavnet, får du se flere opplysninger om turneringen. Du kan melde deg på alle klubbturneringer via disse sidene hvis ikke annet er spesielt opplyst, f. eks Golfbox. Påmeldingsskjemaet kommer opp når du trykker på "Påmelding" bak den turneringen som er aktuell å melde seg på. ("Påmelding" vises kun i påmeldingsperioden).

Link til startlistene kommer opp når disse er klare. Resultatene fra turneringene får du ved å trykke på "Resultater".

Startavgift på turneringer er kr. 150,- for turneringer på hovedbanen og 100,- for turneringer på korthullsbanen med mindre annet er opplyst. Greenfee-medlemmer (9-hullsbanen) betaler halv greenfee, ikke-klubb-medlemmer betaler full greenfee. Betales i golfshopen ved utlevering av scorekort.

Nytt for 2018:

  • Vi setter et maksimum antall deltakere i den enkelte turnering. Melder flere seg på kommer de på venteliste. Dette er for å unngå å sperre starttider for andre spillere.
  • Vi har marshall på banen for noen turneringer. Marshallens oppgave blir å hjelpe til med at spillehastigheten holdes oppe. Han vil ha myndighet til både å gi straffeslag og å diskvalifisere spillere ved langsomt spill.
  • Vi har øket startavgiften. Den har stått på stedet hvil i mange år nå. Vi vil normalt premiere en fjerdedel av spillerne i hver klasse. Færre premierte og høyere startavgift vil muliggjøre en økning i de premiene vi deler ut. Premier vil normalt være gavekort i kafé/proshop.
  • Du må være tilstede ved premieutdeling for å motta premien. Vi kommer derfor til så langt det er mulig å spille klassevis og foreta premieutdeling straks klassen er ferdigspilt. Du vil beholde poengene i OoM selv om du ikke mottar premie/gavekort.
  •  


Ved no-show og avmelding mindre enn 12 timer før turneringen starter vil hele startavgiften kunne bli avkrevet.

Vanlig klasseinndeling og spilleform:
Klasse A: Hcp opp til 13,9   Netto slag
Klasse B: Hcp 14,0 - 20,9    Stableford
Klasse C: Hcp 21,0 - 36       Stableford
Klasse D: Hcp 37 - 54         Stableford

Hvis det er færre enn 4 i en klasse spiller disse sammen med nærmeste klasse. Vi vil i en del turneringer kanskje endre klasseinndelingen når vi setter opp startlisten slik at klasse B og C får tilnærmet like mange spillere.


I tillegg til de turneringer som administreres via turneringskomiteen har de ulike komiteer egne turneringer med egne regler.

Turneringskomiteen 2018

Leder    
Kjell Birkelund mobil: 90029285  email: kbirkelu@online.no
Team 1    
Martin Omnes mobil 94439070 email: mromnes@gmail.com
Bente Omnes mobil 90020040 email: benteomnes@gmail.com
Jon Kåre Hovde mobil 48052418 email: jkhovde@gmail.com
Team 2    
Jan Presttun mobil: 99213008 email: jan.presttun@sijakompetanse.no
Ray Chapman mobil: 97665068 email: ray@telecomputing.no
Hans Normann mobil 99213033 email: hanorma@online.no
Team 3    
Kjell Birkelund mobil: 90029285 email: kbirkelu@online.no
Elisabeth Sandbu mobil: 91511404 email: elisabeth.sandbu@asker.kommune.no
Tor Gunnar Stabæk  mobil: 90534629 email: tgs48@online.no
Olav Bekkhus mobil 40852500 email: olavbekkhus@hotmail.com