Turneringer

Order of Merit

 
 

Order of Merit 2019

Turneringsserien består av disse turneringene:

5.4    Kjekstad Tour # 1 (TKs Åpningsturnering)
29.6 Kjekstad Tour # 2 (Feriestarten)
11.8 Kjekstad Tour # 3
22.9 Kjekstad Tour # 4 (Siste sjanse)

Du velger hvor mange av disse turneringene du vil spille.  Alle plasseringene dine vil telle i OoM-sammendraget. 

Det blir en Order of Merit for hver av de 4 klassene det spilles i i disse turneringene, og det premieres i alle klasser med mer enn 4 spillere i OoM. Dersom spilleren bytter klasse underveis i touren regnes Order of Merit inn i den klasse spilleren er i 22. september. 

Poeng vil bli gitt etter følgende skala:

1. plass 100 pt

5. plass 40 pt

9. plass 20 pt

2. plass 80 pt

6. plass 35 pt

10. plass 15 pt

3. plass 60 pt

7. plass 30 pt

11. plass 10 pt

4. plass 50 pt

8. plass 25 pt

12. plass 5 pt

Kjekstad Tour # 4  22.9 vil gi halvannen gang disse poengene.
Dersom det er under 8 deltagere i en klasse, så vil poengene til OoM halveres. Dvs. førsteplass får da 50 poeng istedet for 100.

 

For premiering i OoM må du ha deltatt i minst 3 turneringer. Ved delte plasser (på premieringsnivå) vil flest turneringer avgjøre rekkefølge. Deretter vil lavere hcp gå foran høyere for rangering.

Det utdeles en vandrepokal til vinner av OoM uavhengig av klasse. Skille her vil væreflest runder, deretter matematisk (beste siste 36, 18, 9, 6, 3, 1 i tellende runder), loddtrekning

Alle klassevinnere i Order of Merit inviteres til deltakelse i Mestergolfen hvis de er medlemmer av Kjekstad GK

Turneringsansvarlig: 
Team 2,  ved Jan Presttun, mobil 99213008, jan.presttun@sijakompetanse.no