Turneringer

Spilleformer


Hele dokumentet

Bogey, Par og Stableford
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull (regel 21).

Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Four-ball
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller (regel 23).

Greensome
En modifisert form av Foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsområdet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i Foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsområdet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

Maksimum Score (slaggolf)
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5). Se regel 21.2.

Scramble
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

Slagspillkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

Nærmest hullet
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen på greenen og nærmest hullet. En HIO er nærmest hullet.

Lengste drive
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen aller lengst fra utslagsområdet. Ballen skal etter at den har stoppet, befinne seg på kortklippet område (fairway, foregreen eller green) på det hullet som spilles.