Turneringer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer

1.1 Spilletyper 
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene - Regel 3.
Former for slagspill
Individuell:  En konkurranse hvor hver spiller spiller som en individuell.
Foursome:  En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og spiller én ball.
Four-Ball:  En konkurranse hvor to konkurrenter spiller som partnere og hver spiller sin ball. Den laveste scoren til partnerne er scoren på hullet. Hvis én partner unnlater å fullføre spillet på hullet, er det ingen straff.
Anmerkning:  For bogey-, par- og Stablefordkonkurranser, se regel 32-1.

Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

1.2 Spillemåter
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill.
I single utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller enten én felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat. I lagspill kan det også være både single- og parspill, f. eks. Lag-NM.

1.3 Spilleformer
Det finnes en lang rekke kjente og mer ukjente spilleformer. De fleste spilleformer kan benyttes både i selskapsrunder og i turneringer. Litt variasjon i golfspillet skader ikke, så prøv ut de spilleformene du synes ser morsomme ut. De ulike spilleformene under er listet opp alfabetisk.

Aktuelle spilleformer på Kjekstad i 2017

Eclectic Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

Flaggkonkurranse Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Greensome En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne. 

Scramble Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.  Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.
 En utjevnende faktor kan være at hver spiller på laget skal ha to, tre eller fire tellende utslag (kalles populært Texas Scramble). 

Slaggolf Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Slagspillkonkurranse Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må fullføres/hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

1.4 Nærmest hullet
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen på greenen og nærmest hullet. En HIO er nærmest hullet.

1.5 Lengste drive
Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsstedet stopper ballen aller lengst fra utslagsstedet. Ballen skal etter at den har stoppet, befinne seg på kortklippet område (fairway, foregreen eller green) på det hullet som spilles.