Blogg

11.06.2018 - Endelig starter oppbyggingen

Det er alltid hyggelig når man kommer til vendepunktet i prosjektet der oppbyggingen starter. Det blir litt mer positivt og interessant enn å bare "rive" ned. Arbeidet med "ringmuren" ...

Les mer

22.05.2018 - Utgraving av kjelleren starter

Utgravingen av selve "tomten" som skal romme kjelleren er startet med god fremdrift. Dybden som skal graves er fra 4 til 4,5 meter. Arbeidet forventes ferdig i løpet av 10 ...

Les mer

27. april 2018 - Renseanlegget for kloakk installeres

En viktig milepæl i prosjektet er nådd. Nytt renseanlegg med meget god kapasitet, selv til våre travleste dager, blir installert i disse dager. Stedet anlegget blir installert på er mellom ...

Les mer

12. april 2018 - Den gamle låven rives

12. april startet rivingen av vår kjære gamle proshop(låve) som ble unnagjort på to dager. Vi gleder oss allerede til den nye bygningen skal bli ferdig. Graving starter om noen ...

Les mer

Nytt klubbhus - Tegninger pr. desember 2017

Tegninger slik de foreligger pr. desember 2017:

Les mer

Nytt klubbhus - Tegninger pr. november 2016

Vedlagt tegninger som de foreligger pr. november 2016. Denne versjonen benyttes også til byggesøknaden, som sendes inn i disse dager.

Les mer