Blogg

27. april 2018 - Renseanlegget for kloakk installeres

En viktig milepæl i prosjektet er nådd. Nytt renseanlegg med meget god kapasitet, selv til våre travleste dager, blir installert i disse dager.

Stedet anlegget blir installert på er mellom greenen på hull 18 og driving range.

Til bloggens forside