Juniorer

Skjema for reiseregning

Reiseregninger må sendes juniorleder for godkjennelse og refusjon av støtte innen 14 dager etter turneringsslutt. Innleveringer etter denne frist refunderes ikke.