Juniorer

Turneringer

"DENNE SIDENS INNHOLD VIL BLI ENDRET, DA NORGES GOLFFORBUND ER I FERD MED Å LANSERE ET NYTT TURNERINGSOPPSETT FOR 2015. VI OPPDATERE SÅ SNART VI HAR NOE Å FORTELLE"

Golf-Norge er delt inn i flere turneringsområder (TO). Innen turneringsområdene arrangeres det Juniortour.

Kjekstad GK tilhører Turneringsområde Østlandet Vest (Akershus vest, Oslo vest og Buskerud). I prakis betyr dette at vi spiller mot spillere i dette området. For Juniortour deltagelse betyr dette kort reisevei i forbindelse med turneringspill. En spiller kan gjerne delta i junior turneringer utenfor eget turneringsområde, men kvalifisering til 1. divisjonspill må gjøres i eget TO.

NGF sin nettside finner du informasjon om årets junior turneringer og terminlister. Det er spilleren selv som sammen med forelder melder på til turneringene. Påmelding til turnering gjøres i Golfbox.  Hvis du har spørsmål rundt dette så er alle foreldre og juniorkommiteens medlemer ivrige hjelpere.

I dag har vi spillere i alle divisjoner; Norges Cup (ikke en junior turnering, men juniorer kan kvalifisere), Titleist Tour (øverste junior turneringsdivisjon), Junior Tour 1. divisjon og Junior Tour. Normalt begynner en spiller på Junior Tour og kvalifiserer seg videre i systemet. I forbindelse med denne prosessen er det mange ting å ta hensyn til og følg gjerne godt med på NGF sine nettsider for oppdateringer. 

For mange er årets LAG NM et høydepunkt og mange spillere vil kongkurrere om plass på laget. For at dette skal foregå i rettferdige former har Juniorkommiteen laget et rangeringssystem for gutte og jentespillere, som skal danne grunnlag for laguttaket. En del turneringer er derfor valgt ut som rangeringsturneringer. Du finner nedenfor oversikt over disse turneringene: (kommer)