Turneringer

Informasjon - Kjekstad Pairs #2

Dato:søndag 30. juni 2019 - kl. 1300
Sted:Kjekstad 18 hullsbane
Start påmelding:Se Golfbox
Slutt påmelding:Se Golfbox

Beskrivelse

Kjekstad Pairs #2

Det spilles to-manns rød/grønn Greensome i en felles klasse. Vi starter kl. 13.00 og har reservert plass på banen for 18 lag (36 spillere). Meld dere på, blir det flere enn 18 lag blir det satt opp venteliste.  Om det er påmeldt oddetall i antall lag, vil siste laget som melder seg på, risikere å ikke kunne være med, med mindre de kan stille på kort varsel om andre deltagere/lag trekker seg.

Påmeldingsfristen er onsdag 26. juni kl 15:00.

Les mer om scrambleturneringene på følgende link: https://kjekstad-gk.no/turneringer/om-kjekstad-pairs

Kjekstad Pairs#2 vil inngå i OoM se følgende link: http://kjekstad-gk.no/turneringer/regler-oom-scramble

Premieutdelingen for turneringen vil foregå umiddlerbart etter siste registrerte scorekort. For å motta premiene må minst en av lagets spillere være tilstede, hvis ikke går premien til neste lag på resultatlisten. 

Deltakeravgift: kr. 150,-. Ikke-medlemmer og greenfeemedlemmer betaler ordinær greenfee i tillegg til deltageravgiften.
  

 Teamleder: Martin Omnes tlf 94439070 , mail : mromnes@gmail.com