Blogg

Nytt klubbhus - Tegninger pr. desember 2017

Tegninger slik de foreligger pr. desember 2017:

Les mer

Nytt klubbhus - Tegninger pr. november 2016

Vedlagt tegninger som de foreligger pr. november 2016. Denne versjonen benyttes også til byggesøknaden, som sendes inn i disse dager.

Les mer