Klubben

Varsling for ansatte

Rutine for intern varsling i Kjekstad Golfklubb for ansatte:
 
 1. Kjekstad Golfklubb oppfordrer ansatte til å varsle/si fra dersom en oppdager kritikkverdige forhold i virksomheten.
 2. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:
  1. fare for liv eller helse
  2. fare for klima eller miljø
  3. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  4. myndighetsmisbruk
  5. uforsvarlig arbeidsmiljø
  6. brudd på personopplysningssikkerheten
 3. Eksempler på forhold som arbeidstaker kan ytre seg kritisk om, men som ikke vil regnes som varsling i arbeidsmiljølovens forstand, vil kunne være ulike forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom partene, misnøye med lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, dårlig personkjemi, alminnelige samhandlingsutfordringer, personkonflikter mv.
 4. Varslingen skal være forsvarlig, og det skal ikke skje gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av varslingen.
 5. Varselet bør leveres til nærmeste overordnede leder eller til tillitsvalgt/verneombud. Hvis varselet gjelder øverste administrative leder kan varselet gå til ev. representant i styret.
 6. Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn slik at arbeidsgiver kan innhente ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til varsleren om hva som gjøres med saken. Varsling kan likevel også gjøres anonymt.
 7. Den som varsler vil få bekreftelse på mottak av varselet og tilbakemelding innen 10 dager om hva som skjer med saken man har varslet om. Dette pkt. gjelder ikke ved anonym varsling.

Kontaktpersoner for varsling i styret er nestleder: https://kjekstad-gk.no/klubben/styremedlemmer
Kontaktperson i administrasjonen for varsling er daglig leder. Kontaktinfo finner du her: https://kjekstad-gk.no/klubben/kontakter
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her