Gjester

Greenfee og booking

Bestilling av starttider

Telefon 31 29 79 90 (innvalg 1) eller i Golfbox
Proshop/startbod er betjent: Man - Tor: Kl. 0800 - 2000
  Fre - Søn: Kl. 0800 - 1800
 

Greenfeesatser sesongen 2020

18-hullsbanen: (rundegreenfee)   9-hullsbanen: (dagsgreenfee)  
Hverdager kr. 520,-   Hverdager kr. 290,-  
Helg og helligdager kr. 590,-   Helg og helligdager kr. 320,-  
 

Rabattordninger (gjelder kun for 18-hullsbanen)

Fylle en starttid: Spill 4 fullt betalende greenfeespillere sammen, betal kun for 3. Gjelder kun i proshopens åpningstid, og ved forespørsel.

Klippekort: Spill totalt 5 runder på Kjekstad i sesongen, få den 5. runden gratis.

Gjestespiller booket av Kjekstad GK medlem
100,- i rabatt på 18-hullsbanen i proshopens åpningstid.
Gjelder 1 gjest forhåndsregistrert i Golfbox av Kjekstadmedlem og som spiller sammen med Kjekstad medlem.

Norsk Senior Golf:
Medlemmer av NSG kan spille 3 runder til halv pris av full greenfee løpet av 2020-sesongen på 18-hullsbanen. Fordelskortet kan brukes alle hverdager før kl 14:00. Fordelskortet gjelder også i juli-måned.
Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må bekreftes før start.

Regler for ovennevnte rabattordninger
Kun en rabattordning kan benyttes av gangen.

Greenfeemedlemskap i Kjekstad GK gir 50% rabatt på gjeldende greenfee på 18-hullsbanen hele sesongen.

Juniorer har 50% rabatt på gjeldende greenfeesatser på begge baner, og får ikke ytterligere rabatter.

Generelle regler for spill på banen
 • Alle spillere skal registrere seg i proshop eller automat senest 15 minutter før start
 • Frammøte ved første tee skal være senest 5 minutter før starttid
 • Handicapkrav på 18-hullsbanen er HCP 54, max 2 stk i hver ball med HCP over 36
 • Det skal fremvises gyldig medlemskort
 • Spill på banen foregår i henhold til golfregler og golfetikette
 • Det er ikke tillatt å trene repeterende slag på noen av banene uten at klubbens PRO er tilstede
 • Spilletid skal ikke overskride 4 timer på 18-hullsbanen
 • Alle spillere skal ha med seg greengaffel og oppfordres til å bruke den
 • Alle spillere bes respektere henvendelser og anvisninger fra banevertene
 • Medlemmer og sponsorer kan bestille starttid inntil 14 dager før spilledag
 • Greenfeespillere kan bestille starttid 7 dager før spilledag
 • 9-hullsbanen (korthullsbanen) er åpen for spillere uten hcp, i følge med spillere med minimum HCP 54. Og ett køllesett pr. spiller.
 • Avbooking/Uteblivelse skal meldes til Proshop senest to timer før starttid, eller meldes av i Golfbox.
  Dersom ikke evt. avbooking skjer innen gitte frister vil:
  Greenfeegjester bli fakturert utestående greenfee og melding vil bli sendt hjemmeklubb.
  Medlemmer mister rett til tidsbooking ved gjentatte forseelser.
 • Medlemmer som bestiller for sine gjester skal oppgi klubbnummer, medlemsnummer og handicap for alle spillerne.
 • Spikes, barnevogner og hunder er tillatt på banen. Hunder skal holdes i bånd hele tiden.